Magnet AXIOM 3.11.0.19007 - Cracked
by uCare - March 31, 2020 at 05:03 PM
#25
Magnet AXIOM 4.1.1.20153 dll
Is there
Reply
#26
Hello, please share dll  Magnet AXIOM 4.1.1.20153? Rolleyes
Reply
#27
(May 05, 2020 at 06:50 PM)evandrix Wrote: * User Guide https://www.magnetforensics.com/docs/axi...0Guide.pdf
* PhotoDNA key RSB2IGUgciB5IEMgaCBpIGwgZCBNIGEgdCB0IGUgciBzIEUgdiBlIHIgeSB3IGggZSByIGU=
* Official download https://magnetforensics.com/downloadaxiom
* Crack/Patch only - replace files accordingly https://anonfile.com/H0ldsbw5o7/Archive_zip

Magnet AXIOM 4.0.0.19535 trial license key

-----BEGIN TRIAL LICENSE-----
AAAF9QAAEbP/////AAAACwABAAAAAA4AAAAoAK0FAAAACwCuAAAAB+AAAAALAK8AAAAACAAAAAsA
sAAAAAAAAAAACwDKAAAAAAYAAAANAGECYXhpb20AAAAACwBjAAAABGkAAAALAGUAAAAAAQAAAAsA
ZAAAJ40AAAAAEwBnAjE1LW1heS0yMDIwAAAAANUAKQUAAAAHADMKAAAAEQAOAkFYSU9NX1NNUwAA
AAAOAAcCbWFnbmV0AAAAAAsADwIwLjAAAAAAEwA0AjE1LW1heS0yMDIwAAAAAAcAggoAAAATADwC
MjctYXByLTIwMjAAAAAAIwCRAjExMjktK0hocWhhcTB2U0JCbVZ6ckcrZGFkdwAAAABNAGoFAAAA
CwBsAAAAAAQAAAALAJIAAAAAAAAAAAsAUwAAAAAAAAAAJQBrCwBcvxJY0vj+H2XRtKRH8wCONWGX
X97HSNjb6tZxEAAAANwAKQUAAAAHADMKAAAAGAAOAlByb2Nlc3NfQ29tcHV0ZXIAAAAADgAHAm1h
Z25ldAAAAAALAA8CMC4wAAAAABMANAIxNS1tYXktMjAyMAAAAAAHAIIKAAAAEwA8AjI3LWFwci0y
MDIwAAAAACMAkQIxMTI5LWZZdDdKL2tpQ0VCaTM5Uk9LYXIvOVEAAAAATQBqBQAAAAsAbAAAAAAE
AAAACwCSAAAAAAAAAAALAFMAAAAAAAAAACUAawsAld310aaQ4aLKluZSBaQAO+N1YRa1WT1xFCUt
63cAAADeACkFAAAABwAzCgAAABoADgJQcm9jZXNzX1NtYXJ0cGhvbmUAAAAADgAHAm1hZ25ldAAA
AAALAA8CMC4wAAAAABMANAIxNS1tYXktMjAyMAAAAAAHAIIKAAAAEwA8AjI3LWFwci0yMDIwAAAA
ACMAkQIxMTI5LTFzTU4zUzlXS24xRkFyVi82d0YwU1EAAAAATQBqBQAAAAsAbAAAAAAEAAAACwCS
AAAAAAAAAAALAFMAAAAAAAAAACUAawsA6uY/4O9RNZ+2vGQxlwUAMVNQmX/bJtgJEJ44WQwAAADY
ACkFAAAABwAzCgAAABQADgJFeGFtaW5lX0xpdGUAAAAADgAHAm1hZ25ldAAAAAALAA8CMC4wAAAA
ABMANAIxNS1tYXktMjAyMAAAAAAHAIIKAAAAEwA8AjI3LWFwci0yMDIwAAAAACMAkQIxMTI5LUZ4
bjY1ZW5yQVMreGZnVmJ0dVhkM2cAAAAATQBqBQAAAAsAbAAAAAAEAAAACwCSAAAAAAAAAAALAFMA
AAAAAAAAACUAawsAmh/S6I6ZlR0eFYRmGw4AYCcemyCLaGSSKWCbTGcAAADYACkFAAAABwAzCgAA
ABQADgJFeGFtaW5lX0Z1bGwAAAAADgAHAm1hZ25ldAAAAAALAA8CMC4wAAAAABMANAIxNS1tYXkt
MjAyMAAAAAAHAIIKAAAAEwA8AjI3LWFwci0yMDIwAAAAACMAkQIxMTI5LXgxWnpmeVR4Uzl3VzBD
bW1wY0hWN1EAAAAATQBqBQAAAAsAbAAAAAAEAAAACwCSAAAAAAAAAAALAFMAAAAAAAAAACUAawsA
oCSoYJXoyD1ZP0MQc7kAauUIcMK7R7RASedfhYsAAADeACkFAAAABwAzCgAAABoADgJBWElPTV9D
bG91ZFByZW1pdW0AAAAADgAHAm1hZ25ldAAAAAALAA8CMC4wAAAAABMANAIxNS1tYXktMjAyMAAA
AAAHAIIKAAAAEwA8AjI3LWFwci0yMDIwAAAAACMAkQIxMTI5LW5nU1JrTW9oWlB1ZS81M1FFcjRC
QncAAAAATQBqBQAAAAsAbAAAAAAEAAAACwCSAAAAAAAAAAALAFMAAAAAAAAAACUAawsAEHBKvEZH
6wC4+GQwOCcAjYmU9BJI7ndeNlAmiuEAAABNAGoFAAAACwBsAAAAAAQAAAALAJIAAAAAAAAAAAsA
UwAAAAAAAAAAJQBrCwA/BjXnmF/sOhhTDY1aqwDxUF8+kcQpynBVApvR6A==
-----END TRIAL LICENSE-----
I tried the patch on v4.0.0.19535 and it Axiom does not open (closes straight away, no error message).
Can someone provide working v4 axiom patch please?
Reply
#28
I have magnet axiom 4.5 cracked and tested (fully work)

just contact me. 
i can prove
ICQ: @redfire
Reply
#29
can you share magnet axiom 4.5 cracked ?
Reply
#30
You can get Axiom 4.5 good crack from Dehkordi.
Telegram: @d3hkordi
I tested it, good crack.
Reply
#31
Yes, @d3hkordi has Magnet OUTRIDER too.
Reply
#32
@d3hkordi just cracked Magnet Axiom 4.6 too.
Reply
#33
Pls share last version with crack
Reply
#34
This is too keal mane for acho
Reply
#35
Pls share last version with crack
Reply
#36
Please share the latest Magnet Axiom 4.6.
Reply

Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
MAGNET AXIOM v4.6.0.21968 (free download) youandyou 21 3,719 October 06, 2021 at 10:53 AM
Last Post: youandyou
[Req] Magnet AXIOM Version 5.4.0.26185 lecr4neblak 10 1,338 September 30, 2021 at 08:18 PM
Last Post: realinv

 Users browsing this thread: 1 Guest(s)